Thủ tục hòa mạng

1. Đối với cá nhân:
– Cá nhân có CMND ở TPHCM cấp: Chỉ cần photo 1 bản CMND.
– Cá nhân có CMND ở Tỉnh khác cấp: Photo CMND + Hộ khẩu.
Trường hợp cá nhân không có CMND thì thay thế bằng Passport.

2. Đối với Doanh nghiệp:
Chỉ cần photo 1 bản GPKD.